Visitatiepanels en beoordelen van afstudeerwerkstukken

Datum: 02-10-2013

Het zal inmiddels alle HBO-opleidingen wel duidelijk zijn. De tegenwoordige visitatiepanels gaan voor het opnieuw beoordelen van door de opleiding met voldoende beoordeelde afstudeerwerkstukken. En als een panel tot de conclusie komt dat een aantal van deze werkstukken eigenlijk onvoldoende beoordeeld had moeten zijn, komt de opleiding niet door de accreditatie heen. Natuurlijk moeten afstudeerwerkstukken aan de maat zijn, dat is evident, maar dat neemt niet weg dat het de vraag is of deze visitatiepanels de aangewezen instantie zijn om werkstukken opnieuw te beoordelen. Er zijn in ieder geval de nodige vragen te stellen: zijn de beoordelingscriteria die het panel gebruikt voldoende transparant, corresponderen deze criteria onvoorwaardelijk met de eindkwalificaties van de opleiding en hoe weet de opleiding dat het panel überhaupt bekwaam is om afstudeerwerkstukken te beoordelen? 

Tegenwoordig moeten examinatoren aan door de examencommissie vastgestelde eisen voldoen m.b.t. inhoudelijke expertise en hun vermogen om onderzoek te beoordelen. Waarom zou het oordeel van een panel, dat niet is samengesteld op grond van hun vermogen om afstudeerwerkstukken te beoordelen, nu meer waard zijn dan het oordeel van de opleidingsexaminatoren? Zou het niet beter zijn wanneer een panel alleen tot in detail toetst of de opleiding de eigen procedures compleet en op transparante wijze heeft uitgevoerd? Een panel moet beoordeelde afstudeerwerkstukken zien om zich een beeld te vormen van de kwaliteit van de beoordeling van de opleiding. Over die kwaliteit van de beoordeling door de examinatoren moet ze uitspraken doen, maar die uitspraken gaan over iets anders dan over de werkstukken zelf. Schoenmaker hou je bij je leest.  

Keer terug naar nieuwsoverzicht
ajax loader