Galerie Hybride is het vehikel van T+F Organisatieadvies voor onderzoek naar maatschappelijke en culturele verschijnselen, discussiepunten, kansen en stedelijke issues. Het wordt verricht via fotoverslagen, teksten, impressies, wijsgerige reflecties, professioneel debat enzovoorts. Galerie Hybride opereert op eigen initiatief of in opdracht en is ook de uitgever van de resultaten via bijzondere publicaties in beperkte oplage. Actuele projecten zijn:

  • Amsterdam begrijpen, een foto en tekstanalyse. 
  • De grote logica, een onderzoek naar de West Europese manier van denken, waarbij Hegels Wissenschaft der Logik centraal staat.
  • Tussentijds, een filosofische roman
ajax loader