Nomadisch adviseren

Datum: 31-08-2018

Nomadisch adviseren: omzwerven zonder dogma's en in beton gegoten werkwijzen. Gericht op het achterhalen van het eigene van het vraagstuk in de specifieke context. Gericht op het ervaren en doordenken van complexiteit en op creatieve oplossingen die zijn geënt op de essentie van de situatie. Naar de opdracht en de context komen en niet: met een prefab raster het eigenlijke vraagstuk vernielen.  

Travelling light: scherpe diagnoses op basis van lichte en adequate werkwijzen die aansluiten bij het handelingsvermogen van de betrokkenen en die betrokken zijn op de kern. Via shortcuts ontleden van complexiteit in heldere bewoordingen. Op basis van debat met betrokkenen de kansen openmaken. Streven om snel een basis te leggen, achterwege laten van nutteloos gesleep met koffers vol ballast, geen archieven vol papier. In alle openheid met elkaar van gedachten wisselen en de bevindingen snel en zorgvuldig vastleggen op zo'n manier dat iedereen weet wat er te doen staat.  

Sabbatical detour: Open reflectie, de tijd nemen om te doordenken van wat er aan de hand kan zijn. Een werkelijke verkenning uitvoeren, naar vele verschillende factoren kijken en ze op hun betekenis doordenken. De complexiteit leren doorzien in plaats van ontkennen. Stoppen met suboptimaliserende tijdelijke oplossingen op basis van het één of andere signaal, dat altijd de plank misslaat. Gebruik maken van wat zich aandient. Komen tot realistische richtingen en niet tot allerhande onmogelijke maar goed klinkende kwantitatieve prestatie-indicatoren waarvan niemand weet hoe die gerealiseerd moeten worden en wat ze te maken hebben met de kern van het vraagstuk. 

Keer terug naar nieuwsoverzicht
ajax loader