Nieuws

Nieuwe foto's Amsterdam

Op de webstite van Galerie Hybride is onder fotografie/Amsterdam een aantal nieuwe foto's geplaatst.

Lees meer

Nomadisch adviseren

T+F Organisatieadvies BV maakt dankbaar gebruik van terminologie van onder andere de biënnales Manifesta en IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) om haar werkwijze te karakteriseren.  

 

Lees meer

Palermo Atlas

Manifesta noemt zichzelf The European Nomadic Biennal. Nomadisch omdat de Biënnale elke twee jaar in een andere Europese stad wordt georganiseerd. Manifesta 12 vindt tussen juni en november 2018 plaats in Palermo. 

Lees meer

Amsterdam Begrijpen

Ik fietste in de periode van 1976-1982 één of twee keer per jaar van de studentenflat aan de Prinsengracht 241 naar de Sloterplas om mee te doen aan de Sloterplasloop. Ik begreep weinig van dat stuk Amsterdam. 

Lees meer

De Tribune

De Amsterdamse voetbalvereniging De Spartaan, opgericht in 1903, had na veel omzwervingen uiteindelijk in de Laan van de Spartaan in de Kolenkitbuurt haar thuishonk gekregen. Ik vreesde dat de grootschalige nieuwbouwplannen in deze buurt zouden leiden tot de zoveelste verbanning van een sportvereniging naar een plek buiten de stad.

Lees meer

The Next Economy

Het thema van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (IABR 2016) was the next economy. Als je de biënnale gemist hebt, lees de informatieve catalogus onder redactie van George Burgmans, Jolanda van Dinteren en Maarten Hajer. 

Lees meer

Galerie Hybride

Op de website van Galerie Hybdride is een aantal nieuwe foto's geplaatst.

Lees meer

Sabbatical Detour

De Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (www.iabr.nl) 2016 stond in het teken van the next economy. De hoofdcurator (Maarten Hajer) en zijn team gebruikten het begrip 'sabbatical detour' om de bijzondere werkwijze van de biënnale tot karakteriseren. Het begrip heeft de potentie om een aantrekkelijke en relevante benadering van ontwikkelingsprocessen uit te drukken. 

Lees meer

Brede bachelors en kleine opleidingen

Een fascinerende discussie aan de Universiteit van Amsterdam. Natuurlijk lastig te volgen voor een buitenstaander, maar de vraag of het mogelijk is een kleine opleiding vreemde talen in een brede bachelor aan te bieden lijkt mij een faire vraag.

Lees meer

Visitatiepanels en het (her)beoordelen van eindwerken (2)

In de NVAO richtlijn Beoordeling eindwerken tijdens visitaties (18 februari 2015) is de volgende passage opgenomen: van het panel wordt niet een inhoudelijke herbeoordeling gevraagd, maar een beredeneerde inschatting of de opleiding haar eigen uitgangspunten goed toepast: laat het eindwerk of het geheel aan geleverde werken zien dat de beoogde eindkwalificaties worden behaald?

Lees meer

Galerie Hybride

Op de website van Galerie Hybride zijn enkele nieuwe items geplaatst.

Lees meer

Eindwerken

NVAO heeft al midden 2014 het woord 'eindwerken' geïntroduceerd. Inmiddels is de term ook vastgelegd in de 'NVAO Beoordelingskaders Accreditatiestelsel' (19 december 2014) en in de 'NVAO Richtlijn beoordeling eindwerken tijdens visitaties' (18 februari 2015).

Lees meer

Visitatiepanels en beoordelen van afstudeerwerkstukken

Het zal inmiddels alle HBO-opleidingen wel duidelijk zijn. De tegenwoordige visitatiepanels gaan voor het opnieuw beoordelen van door de opleiding met voldoende beoordeelde afstudeerwerkstukken. 

Lees meer

De angst om fouten te maken

Hegel schrijft in zijn befaamde inleiding van de Phänomenologie des Geistes (1803), dat diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist. 

Lees meer

Goethe over Doen en Denken

Goethe schrijft in Wilhelm Meisters Wanderjahre het volgende over doen en denken:

Lees meer

Opstarten na de zomer

De zomer loopt al weer ten einde. Wie 's morgens vroeg door de polder loopt, ziet inmiddels nevelflarden voor de opkomende zon. Eind juni had ik eindelijk mijn bureau leeggewerkt en ging die zomer voor mij dan eindelijk echt beginnen. Ik had diverse grote en complexe opdrachten achter de rug, had weinig echte vrije dagen in het voorafgaande jaar maar had gelukkig wel regelmatig tijd voor expositiebezoek (zoals Neo Rauch in Brussel), muziekuitvoeringen en hardlopen. Op de valreep 

Lees meer
ajax loader