Geschiedenis

T+F Organisatieadvies is in 1997 opgericht onder de naam T+F Kennisadvies. In die naam zat de oorspronkelijke doelstelling besloten, te weten, bedrijfsadvisering m.b.t. voor de toekomst noodzakelijke strategische kennisontwikkeling. In de loop van de tijd werden instellingen van het hoger onderwijs belangrijke opdrachtgevers. Tussen 2004 en 2008 opereerde T+F Organisatieadvies binnen het fusieverband F-fectis organisatie + innovatie. Midden 2008 is F-fectis opgesplitst in verschillende bedrijven waarvan T+F Organisatieadvies er één is. De toenmalige vennoten van F-fectis waren tot de conclusie gekomen dat, gezien de groei van de verschillende onderdelen en de ervoor vereiste expertise, verzelfstandiging de moeite waard was. 

Sinds 2008 opereert T+F Organisatieadvies als een zelfstandig organisatieadviesbureau met als focuspunten hoger onderwijs & leren, kunst & cultuur, next eocnomy en vernieuwing.

T+F verwijst ook naar mijn beginletters, Ton Flierman. Ik ben de eigenaar van het bedrijf. Ik ben geboren in 1955, heb een wijsgerige opleiding gevolgd met als specialisatie de filosofie van Kant en Hegel. Ik combineer organisatieadvies, schrijfactiviteiten en beeldende kunst (zie ook Galerie Hybride). Ik houd mijn conditie op peil met hardlopen (heb twaalf keer een marathon gelopen, steeds boven de vier uur). 


ajax loader