Teksten

Hieronder treft u enkele notities aan die op een bepaalde manier samenhangen met onze opdrachten. Het zijn geen wetenschappelijke artikelen, maar tegendraadse standpunten en invalshoeken, vooral bedoeld om gegroeide vanzelfsprekendheden tegen een ander licht te houden.

Competentiegericht Onderwijs

24 | 09 | 2010

Een notitie over het ontstaan van - en de grondslagen van competentiegericht onderwijs.

Wedden op het verkeerde paard

24 | 09 | 2010

Een notitie n.a.v. enkele opiniestukken in de Volkskrant over onderwijsvernieuwing in het MBO in het voorjaar 2010

Over de gevolgen van koloniale overheersing

23 | 09 | 2010

Dit korte artikel gaat in op de gevolgen van koloniale overheersing voor gekolonialiseerde landen. Het artikel is geschreven n.a.v. een cynisch artikel in de Volksrant, dat de stelling innam dat Haïti in 2010 beter af zou zijn geweest als ze nog onder koloniaal gezag had gestaan.

Cultureel Erfgoed naar de scholen

5 | 07 | 2010

Een notitie naar aanleiding van diverse museumbezoeken.
ajax loader